سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
شرکت رسانه‌گستر بِنیسی 
مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره 
1388/07/23 
ادامه دارد 
تولید بازی‌های فاخر ارزشی و وبگاه‌های مذهبی و تخصصی 
اداری 
گروه نرم‌افزاری بِنیسی 
مدیرگروه 
1377/07/23 
1388/07/23 
تولید نرم‌افزارهای اسلامی و بازی‌های رایانه‌ای دیجیتال و ارزشی 
همکاری 
سازمان حج و زیارت 
استاد 
1390/08/03 
1391/08/03 
آشنایی با سامانه‌های جدید و علوم رایانه 
همکاری 
دفتر تدوین متون حوزه علمیه قم 
دبیر کارگروه فقه 
1394/07/01 
1395/06/31 
نگارش جمعی سرفصل‌های دروس مختلف فقه در حوزه 
همکاری 
دفتر تدوین متون حوزه علمیه قم 
دبیر کارگروه اصول 
1394/07/01 
1395/06/31 
نگارش جمعی سرفصل‌های دروس مختلف اصول در حوزه 
تدریس 
مدرسه علمیه شهیدین ره 
استاد 
1393/06/20 
1394/03/31 
فقه(شرح لمعه) 
تدریس 
مدرسه علمیه منتظریه(حقانی) 
استاد 
1390/07/01 
1395/03/31 
فقه پژوهش‌محور